Historikk

Den 24. oktober 1919 ble ”Fagforeningens orkester” dannet av arbeidere ved Kongsberg Trevarefabrikk. I 1922 tok korpset navnet Kongsberg Byorkester slik vi kjenner det i dag. I de første årene var aktivitetsnivået imponerende høyt. Fra 1925 til 1929 hadde de 25 medlemmene 200 øvelseskvelder og holdt ikke mindre enn 66 konserter!
Medlemstall og økonomisk handlefrihet gikk i bølger, men etter trange kår på 1930-tallet, var korpset igjen i god form i 1940. Selv om krigsutbruddet la en demper på aktiviteten klarte medlemmene likevel å holde liv i korpset.
Høydepunkter var de årlige musikkstevnene der Byorkesteret deltok aktivt i årene etter krigen. Etter hvert fristet det også å reise utenlands, og turen til Gouda i Nederland i 1952 ble et viktig begivenhet i korpsets historie. Der deltok Byorkesteret på et stort internasjonalt stevne og oppnådde 1. ærespris både i konsert- og marsjeringskonkurranse. Turen gikk også gjennom Sverige, Danmark og Tyskland og ble dermed nærmest en turné for de omlag 50 medlemmene. Byorkesterets suksess i Gouda la også grunnlaget for vennskapsbysamarbeidet mellom Kongsberg og Gouda, et samarbeid som er levende den dag i dag.

Etter jubelåret i 1952 slet korpset økonomisk og jobbet hardt for å skaffe inntekter gjennom konserter og andre arrangementer. I 1960-årene satset de bevisst på rekruttering, og det ble opprettet både en egen juniorgruppe og en egen signaltrommegruppe ikledd Berggeselluniformer. Dette var forløperen til dagens paradetrommerekke ”Berggesellene”.
Mange husker ennå ”Torgballene” på Nytorget. Dette arrangementet, der kjente artister var trekkplaster, samlet mange til fest midt i byen og var en suksess på 60-tallet. I 1965 ble også den første ”Musikkuka” arrangert; et tiltak for å synliggjøre byens egne orkestre sammen med innslag fra etablerte kunstnere. Også dette ble en suksess.

Fra slutten av 60-årene økte rekrutteringen og korpset holdt et høyt musikalsk nivå med konserter og turer i inn- og utland. Byorkesteret var også flere ganger å høre i NRK radios ”Janitsjarhalvtimen”. Her ble opptakene de først årene gjort i NRKs studio i Oslo, og etter hvert også i våre egne lokaler på Kongsberg. Samtidig ble det jobbet iherdig for å skaffe midler til driften – både bingo og ”folkefest” på Kvarten med musikk og dans 17. mai var blant tiltakene.

I 1986 kjøpte Byorkesteret eget hus – på hjørnet av Chr. IVdes gate og Peckelsgate. Huset ble praktisk innredet til øvelser og samvær, og minner fra en lang korpshistorie prydet veggene. Dette ga identitet og en flott ramme for aktiviteten. Byorkesterets hus ble innviet 20. februar 1987 etter mange timers dugnadsjobbing. I over 15 år var dette Byorkesterets faste tilholdssted, men etter hvert ble den økonomiske belastningen for stor og huset ble solgt i 2003.

Kongsberg Tattoo var neste store satsing, og 23. september 1988 ble den første tattooen arrangert på Kirketorget med HMK Garden som hovedattraksjon, og med gjestekorps og andre aktører både fra inn- og utland. Dette ble en suksess og ble den første av flere spektakulære drilloppvisninger på Kirketorget på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet.
Konserter og konkurranser har alltid vært viktige musikalske mål for Byorkesteret. I 1994 ble den første nyttårskonserten arrangert i kinoen og er den dag i dag en årlig tradisjon. De siste årene har nyttårskonsertene vært kjennetegnet av mat og musikk i en smakfull kombinasjon til glede for et tallrikt publikum i Kongsberg Musikkteater.

Samarbeid med skolekorps er hyggelig og meningsfylt. Det er viktig å legge til rette for at innsatsen som legges ned i skolekorpsene videreføres på en god måte i amatørkorpsene, og felles seminarer og konserter bidrar til det.

I 2007 deltok Byorkesteret for første gang i Norgesmesterskapet for janitsjarkorps. Det inspirerte til videre satsing og NM er nå et årlig mål. Prosessen fram mot konkurransen gir felles utfordringer og bidrar til fortsatt musikalsk utvikling.

Kongsberg Byorkester har representert Kongsberg og Norge på flere utenlandsturer. Tre ganger, siste gang i 2009, har korpset deltatt på den store sangfestivalen i Tallinn i Estland og også besøkt Buskerud fylkes estiske vennskapsby Pärnu.

Kongsbergs vennskapsby i Nederland, Gouda, mottar hvert år juletre fra Kongsberg, og tenningen av dette markeres med en stor fest i byen som besøkes av flere titusener. Både i 2010 og 2015 holdt Kongsberg Byorkester konserter ved dette arrangementet; en naturlig videreføring av samarbeidet fra 1952. Vennskapsbånd mellom korpsene i de to byene resulterte også i nederlandsk gjenvisitt i mai 2016.

I 2019 feiret Kongsberg Byorkester sitt 100 års-jubileum under mottoet "- til glede for byen i 100 år!". Jubileet ble markert med en rekke aktiviteter; konserter, utgivelse av eget lokalfrimerke, utgivelse av jubileumsbok, jubileumstur til Italia og festivalen Music from the North og stor jubileumskonsert og -fest i Kongsberg Musikkteater.

Konsertene gjennom jubileumsåret rettet seg mot ulike publikumsgrupper for å nå flest mulig. Den tradisjonelle Nyttårskonserten, som innledet jubileet, var først og fremst ment for et voksent publikum. Deretter fulgte barnekonsert i februar, marsjkonsert for alle i mai, jubileumskonsert mest for det voksne publikummet i oktober og julekonserter på noen av byens eldre institusjoner i desember som avslutning på konsertåret 2019.

Som opptakt til jubileet ble Kongsberg Byorkester tildelt Kongsberg kommunes kulturpris for 2018 - en flott anerkjennelse av arbeidet som er nedlagt gjennom 100 år og en inspirasjon til videre satsing!

2020, året etter det store 100-årsjubileet, startet med en flott Nyttårskonsert i Musikkteateret og intense forberedelser til NM. Deretter ble det brått stopp da Norge stengte ned som følge av koronapandemien 12. mars. Byorkesteret holdt likevel hjulene i gang og gjennomført ukentlige øvelser - enten på nett eller fysisk når det var mulighet for det; først kammermusikk i små grupper og etter hvert tilbake til stort format.  Fra våren 2022 var vi tilbake i full gang med igjen med nye musikalske mål; både studioinnspilling og konserter. Ny tur til Gouda før jul i 2022 var et musikalsk og sosialt høydepunkt, og i 2023 stilte vi igjen i opp i konkurranser , og vant vår divisjon både i regionmesterskapet og i NM. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS