Startsiden

Har du lyst til å bli kjent med denne fine gjengen?
Kongsberg Byorkester er et korps med et godt og inspirerende musikkmiljø preget av variert musikk, utvikling og kvalitet og forankret i musikkglede og sosialt fellesskap.
🎶
Hver tirsdag kl. 18.30 - 21.30 møtes vi til øvelse i Misjonskirken, Skolegata 5.
For høsten 2021 må vi tilpasse dette til de gjeldene retningslinjene for smittevern .
Vil du bli med oss å spille?
Vi starter høstsesongen tirsdag 17. august 2021. 
Ta gjerne kontakt, enten på e-post (post@byorkesteret.no) eller mobil (932 10 361 – Kjersti) for å få oppdatert informasjon om tid og sted.
NB! Tirsdagene 24.aug og 7.sept. øver vi etter planen i Kongsberg Musikkteater, Krona, klokken 18.30 – 21.30.
🎶

NYE MUSIKERE ER SPESIELT VELKOMNE!